divendres, 27 de febrer del 2015

Disseny a l'estil Miyake

L'activitat que vam treballar dedicada al disseny de moda, va ser molt interessant. Aquesta consistia a dissenyar uns vestits a partir de l'estil d'un dissenyador molt particular, Miyake. Avans de comença a dissenyar havies de fer un petit incis sobre les característiques de Miyake per partir d'una base. En la làmina final anaven tres dissenys definitius.

Làmina DIN A3. Llapis i llapis de colors.

Disseny d'un petjapapers

L'activitat del petjapapers ens va servir per treballar la teoria del sistemes de fabricació. En l'exercici se'ns demanava que dissenyéssim un petjapapers i diguéssim el sistema en que estava produit.
Làmina DIN A3. Llapis i bolígraf negre.
 

Disseny d'un estampat infantil usant raport

L'activitat de disseny d'un estampat infantil usant raport, va ser l'activitat dedicada a l'estampat tèxtil i la modulació. L'activitat consistia en dissenyar un estampat infantil, un disseny diferent al que estàvem acostumats, i aplicar la tècnica de raport, de la qual havíem de veure tot el procés, els tres pasos, en la làmina DIN A3.

Làmina DIN A3. Lapis i llapis de colors.

L'organització de la làmina està equivocada, ja que el tèxtil havia d'estar verticalment i en la segona fase s'havien de solucionar els errors en vermell.

Disseny d'una taula corbada

En aquesta activitat se'ns demanava que a partir d'una cadira feta amb una fusta corbada, ens guiéssim el disseny d'una taula amb el mateix sistema de producció, fer una taula a partir d'una planxa de fusta que em de corbar. Això si hi havia un seguit de criteris: la mida havia de ser 1.200x800x720mm, el gruix de la fusta havia de ser de 19mm, i finalment no es podia afegir cap tipus d'element a la mateixa peça de fusta.
Per a presentar la proposta, havies de fer en una làmina DIN A3 una dibuix de la taula en perspectiva paral·lela i un dibuix de la planxa de fusta indicant els talls i corbatúres, que s'han de fer per dur a terme la proposta.
Làmina DIN A3. Llapis i llapis de colors.

La taula resultant te problemes estructurals, ja que no podria corbar-se de tal manera per les bandes i falta color en els plànols.

Esport ciutat

Després de assolir coneixements de figura humana, i acostant-se a la setmana d'examens, em començat a fer proves de selectivitat per posar-nos a prova. En aquest cas, vam fer l'activitat d'esport ciutat, que consistia en fer una persona en moviment en un espai urbà. La prova esta realitzada en una hora, ja que es el temps més o menys que tindrem per realitzar els dibuixos a la selectivitat.

Làmina 50x70cm. Carbonet.

Llibreta d'artista III

Després de haver estat treballant i assolint coneixements sobre la figura humana i la seva anatomia, podem treballar la figura humana sense "por". Per això la llibreta aquest cop es sobre figura humana, però per lliure sense normes o dibuixos establers. A més a més, tot el que haguem treballat en la llibreta ens podrà inspira pel pròxim projecte que tractarà sobre figura humana. Aquestes són algunes de les intervencions que hi he fet:
Llapis de color verd.

Llapis de colors.

Llapis.

En l'última imatge he treballat figura humana i espai, ja que les proves de selectivitat casi sempre surt figura humana a treballar junt amb espai.

Model

Després de que haguessis treballa la figura humana, estàtica durant setmanes vam passar a buscar l'expressivitat. En les classes que fèiem de model, aquest havia de posar durant un termini més curt de temps del que havíem fet fins ara, i progressivament cada cop més curt el període de temps fins que deixava de fer poses i el dibuixàvem en moviment. Resultats:

Tinta xina