divendres, 8 de maig de 2015

Ciutat en ruïnes

Una altre de les activitats de síntesis, exàmens de selectivitat d’altres anys on et fan dibuixar dibuix d’espai, que vam fer va ser un exterior de ciutat en ruïnes.

En aquesta activitat partíem d’un a fotografia, “landscape”, d’una ciutat en ruïnes. A partir d’aquí se’ns demanava de fer un dibuix d’una ciutat en ruïnes, tenint molt en compte la perspectiva cònica i l’expressivitat, i incloent-hi un edifici d’aquella fotografia. Aquí podeu veure com em va sortir l’exercici:

Carbonet. Làmina 50x70m.


Tot i que el dibuix em va sortir força bé, penso que la tècnica de carbonet es millorable i hauria estat millor més joc de plans diferenciats, ja que penso que m’han quedat una mica pobres.   

Interior de la postguerra

Com ja em dit aquest trimestre no em estat alternant dos activitats, així doncs també em fet activitats de síntesis, exàmens de selectivitat d’altres anys on et fan dibuixar dibuix d’espai.

Una d’aquestes activitats va ser l’interior de post guerra, en el qual se’ns mostrava una fotografia d’un interior de postguerra i ens demanaven que interpretant la fotografia i incloent-hi algun element dels de la foto, féssim un dibuix. Aquí en podeu veure el resultat.

Carbonet. Làmina 50x70m.


El problema que hi veiem en aquest dibuix és l’anatomia de la persona no massa ben resolta, i una gràfica plàstica millorable. He de seguir practicant figura humana, i podria provar altres tècniques per aquest tipus d‘exercici per veure si milloro.
Durant aquest trimestre a classe de dibuix artístic em estat alternant dos activitats, activitats de síntesis i dibuix a l’exterior.

Per a practicar les perspectives còniques, tan d’un com de dos punts de fuga, i els dibuixos de vegetació la millor manera d’aprendre és dibuixar del natural per això vam estar sortint al carrer durant 4 seccions de classe.  En aquest dibuixos buscàvem practicar les tècniques de perspectiva però també aprendre a interpretar espais, trobar uns tècnica gràfica en la qual ens trobéssim còmodes i, fóssim ràpids i expressius, aprenguéssim a donar profunditat a mesura de plans, etc.

Aquests són dos exemples dels dibuixos d’exterior:

 Bolígraf. Làmina DIN A3.

 Llapis de mina. La mitat d’una làmina DIN A3.


Aquest són dos exemples de probes amb diferents tècniques. En la primera el dibuix és més expressiu, tot i que no tenia el traç i els plans tan controlats. Per altre banda, en el segon dibuix el traç es més controlat i detallat, però per contra no vaig aconseguir tanta expressivitat, encara que més tard vaig donar tocs de llapis groc per dona més de joc(no va acabar de funcionar del tot). 

Llibreta d'artista Maig 2015

En la última entrega de la llibreta d’artista havíem de treballar el concepte d’espai però a la teva manera, amb tècniques que escollissis i sense necessitat de versemblança. De manera que expressessis la teva creació i personalitat, i inclús transmetre missatges o idees. Aquest va ser el meu treballa:

Aquarel·les. Llibreta.


Llapis de colors i aquarel·les. Llibreta.


Penso que tot i resulta uns dibuixos força bons, no vaig transmetre suficient missatge.

Anàlisis del Parc de la Pau

En disseny després d’haver estat tota l’estona treballant els espais interiors, van proposar-nos un treball de camp que consistia en analitzar un espai públic, en concret el Parc de la Pau  de Salou.

Per a realitzar el projecte vam desplaçar-nos al parc on vam estar analitzant les parts del parc i fent-hi dibuixos.

Per a dur a terme el anàlisis, ens van demanar com a resultat final un dossier amb el següent:  dibuixos complementats amb informació del parc(que havíem de buscar) i definicions, les quals havien d’estar organitzat per apartats segons un índex.

Tot seguit podeu veure algunes parts del dossier final: Llapis de colors, pilots punta fina de colors i bolígraf blau i negre. Làmines DIN A3 doblegada per la mitat.


Els únic entrebancs que vaig tenir va ser el temps, ja que primer no tenia decidida quina tècnica utilitzar i per això vaig tornar a refer alguns dibuixos que no em convencien.

Disseny d'un estanc

Si seguim parlant sobre les activitats d’espai en la classe de disseny, tenim l’exercici d’un estanc per a una ONG. Aquest consistia en dissenyar un estanc d’una ONG, per una finalitat genèrica, segons les següents condicions: La parcel·la havia de fer 4 x 6 m, s’havia de tenir en compte que feia cantonada, havia de tenir divisió respecte les seves parcel·les veïnes i una altura de 2,5 aproximadament. A més a més tenir que estar feta a escala 1/20 i els elements que si col·loquessin havien de ser autoportants.  

Per a dur a terme aquest projecte vam començar pensant en quina ONG volíem fer i investigant la pagina web i logotips per treure idees pels esbossos. Després de fer varis esbossos i escollir el definitiu el vam passa a fer en perspectiva a net per tenir clar com aniria cada element. Al anar ideant el disseny havíem de pensar quins materials utilitzaríem per a construir aquells objectes en la maqueta, ja que s’havia d’adequar a les mides, tenir bons acabats, etc.

Per el meu disseny vaig decidir una composició força oberta, amb tan sols unes lletres grans(amb el logotip de la ONG) per a fer una sua divisió d’espai. Així doncs col·locant una taula de cara al públic per atraure gent i unes taules darrere les lletres per parlar més “seriosament”. Les parets vaig decidir fer-les molt llises sense sobre careges de cartells, només una pantalla tàctil on exposar una sèrie d’imatges o consulta la web si es necessari. Aquest va ser el meu resultat:


Cartró ploma, cartolina blanca setinada, cartolina negre, làmina de plàstic, cartolina taronja, guaix i paper. Cola termofusible, cúter i bisturí. 6 seccions de classe.


Durant l’activitat vaig tenir algun problema amb les lletres grans del logotip, ja que vaig haver d’estar provant material que s’adeqüessin a la mida i forma  del material, amb un acabat pulcre. Finalment vaig acabar fent-les amb la cartolina, forma en la qual va tenir un millor resultat.

divendres, 10 d’abril de 2015

Disseny d'una oficina

Després d'haver assolit i aclarir coneixements amb la làmina d'habitatge 1(que podem veure en l'entrada anterior), vam passar a aplicar els coneixements en un exercici, menys guiat. 
L'activitat de disseny d'una oficina ens plantejava que dins d'un perímetre de 8mx6m(el qual ens donaven dibuixat amb les finestres i la porta d'entrada), distribuíssim l'espai sabent que hi treballaran quatre persones que es dedicaran a les següents tasques:
-Directora: rebre els clients al seu despatx i organitzar les campanyes.
-Secretaria: atendre el telèfon, obrir la porta a les visites i arxivar la comptabilitat.
-Dissenyador i il·lustrador: realitzar la seva feina a l'ordinador i a la taula.
Tot això tenint en compte que cada espais de cada integrant havia d'estar delimitat, i altres necessitats funcionals que havíem de detectar en pensar amb la funcionalitat del espai, com per exemple un lava bo o una sala d'espera. Làmina DIN A3. Llapis de mina 0.5 i llapis B1.


Habitatge 1

Com ja que explicat en l'anterior entrada a disseny em estat practicant el disseny d'interior. Per això, a l'hora de practicar els plànols en van presentar l'activitat d'habitatge 1.
En aquest exercici ens feien practicar l'escala de reducció. A partir d'un perímetre que ens donaven, havíem de distribuir en aquest  dues habitacions, un menjador, una cuina i un bany complert, tot passat a escala 1/50. 
Amb aquesta activitat va aprendre ha utilitza l'escala i quines eren més adequades per aquest tipus d'exercici, a conscienciar-nos de conceptes de distribució, com es representaven els mobles i altres elements d'un habitatge, i quines mesures més o menys tenen aquest elements. Bàsicament a assentar els fonament de com realitzar plànols.


Làmina DIN A3. Llapis de mina 0.5 i llapis B1.


Com podem es pot observar en la imatge vaig optar per una distribució diàfana inspirada en les cases americanes que tan de moda estan actualment. En la làmina tinc algun error d'escala, però per sort al ser una làmina de assentar fonament és el millor moment per aprendreu.  

Disseny d'un interior amb prespectiva cònica

En tercer trimestre de Disseny el tema es el disseny d'interior, per això estem treballant la perspectiva i les plantes.
El primer exercici de classe que ens van proposa consistia en fer dos làmines utilitzant perspectiva cònica d'un punt de fuga i l'altre de dos punts de fuga. Aquests espais que féssim havien de ser dissenys d'interior d'un habitatge inventats, cada làmina d'un interior diferent. 
Com es pot veure en la primera làmina, d'un punt de fuga, tenia força assolits tots els conceptes i vaig decidir arriscant-me fent una paret diagonal. Per altre banda, en la segona làmina vaig tindre algun problema, ja que havia col·locat els punts de fuga massa al centre del dibuix i això va provocar distorsions estranyes a l'hora de fuga. A més a més, a l'hora de pintar vaig voler provar una tècnica nova de llapis de colors aquarelables-carbonets que van embrutar tota la làmina.

Llibreta d'artista Abril 2015

Tal com estàvem practicant el concepte d'espai a classe de dibuix artístic, per assentar concepte i començar el tercer trimestre d'espai amb els coneixements bàsics clars, també ens van demanar que practiquéssim en la llibreta d’artista. Per començar a controlar l'espai se’ns va demanar que millor comencéssim treballant perspectiva tan còniques d'un punt de fuga com de dos, ja que per els "conceptes" més teòric seria per on començaríem a treballar l'espai. Tot seguit podeu veure un dels dibuixos on treballo la perspectiva cònica de dos punts de fuga, per practica una activitat de classe.


Llapis de mina 0.5.

Cònica de dos punts de fuga

Com ja he explicat en l'entrada anterior, els primers dies d'aquest trimestre estem assentant conceptes d'espai, per això una de les activitats que em fet a classe aquests dies a sigut una cònica de dos punts de fuga del l'aula.


Làmina 50cmx70cm. Llapis de mina 0.5 i bolígraf pilot G-2 07. Fet en una hora i mitja.


Tot i que en aquesta làmina és una millora vers la cònica d'un punt de fuga, aquí també tinc alguns aspectes millorable. En primer lloc el no haver situar un dels punts de fuga al extrem de la làmina ha fet que no pugui treballa la zona dreta de la làmina, ja que tan aprop del punt de fuga els elements es comencen a distorsionar. I per altre banda, m'ha tornat a fallar temps, un problema que he de solucionar, i amb això pes visual.

Projecte de figura humana

Després de passa un trimestre treballant la figura humana, la professora ens va proposa dur a terme un projecte propi de figura humana, durant unes setmanes a classe. Aquest consistia a fer una obra en la qual treballéssim el tema la figura humà, única limitació, ja que a partir del tema nosaltres podíem escollir la tècnica, el format, les mides, etc. 
A l'hora de planificar el projecte vaig començar decidint el que volia que aportes la meva obra i posteriorment buscar referents que m'ajudessin a portar a cap la meva idea. En quan vaig tenir més o menys decidit el que faria vaig fer uns quants esbossos per practicar(les imatges posteriors son els esbossos que vaig fer en la llibreta d'artista).                                                 

Tot seguit vaig passar a fer el projecte definitiu amb tinta xinesa i guaix en tres llenços de 30cmx20cm.  
En detall:
Els referents que van influir en el meu treball van ser: El videoclip de la cançó Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)[1] de Arcade Fire(tan el sentit de la cançó com el ball), l'obra d'Agnes Cecile “He was the guy at the corner you called a "nerd"”(la tècnica),Conrad Roset(l'estil de dibuix), els cal·ligrames i la Cronofotografia(d'on n’he tret aspectes formals i de suport).
La idea del projecte parteix de la necessitat que encara hi ha del moviment feminisme. A partir d'això us convido a la interpretació dels elements de l'obra.


dijous, 9 d’abril de 2015

Cònica central d'un punt de fuga

El tercer trimestre de dibuix artístic de 2n de Batxillerat, et tema a treballar es l'espai. Per tant els primers dies del trimestre em estat practicant i recordant conceptes bàsics de perspectiva. El primer dia vam treballar en una cònica central d'un punt de fuga de la classe, que podeu veure tot seguit.


Làmina de 50cmx70cm. Llapis B1.

El dibuix és una làmina de 50x70cm a llapis B1, treballada durant dues hores. Amb aquest dibuix vaig tindre algun que altre problema, ja que vaig començar fent un dibuix petit i amb els elements massa expandits per la làmina, quan els hauria d'haver fet més concentrats al centre i deixa les bandes difuminades. A més a més al tenir una errada des de el principi no em va donar temps a donar pes visual i obres al dibuix.

divendres, 27 de febrer de 2015

Disseny a l'estil Miyake

L'activitat que vam treballar dedicada al disseny de moda, va ser molt interessant. Aquesta consistia a dissenyar uns vestits a partir de l'estil d'un dissenyador molt particular, Miyake. Avans de comença a dissenyar havies de fer un petit incis sobre les característiques de Miyake per partir d'una base. En la làmina final anaven tres dissenys definitius.

Làmina DIN A3. Llapis i llapis de colors.

Disseny d'un petjapapers

L'activitat del petjapapers ens va servir per treballar la teoria del sistemes de fabricació. En l'exercici se'ns demanava que dissenyéssim un petjapapers i diguéssim el sistema en que estava produit.
Làmina DIN A3. Llapis i bolígraf negre.
 

Disseny d'un estampat infantil usant raport

L'activitat de disseny d'un estampat infantil usant raport, va ser l'activitat dedicada a l'estampat tèxtil i la modulació. L'activitat consistia en dissenyar un estampat infantil, un disseny diferent al que estàvem acostumats, i aplicar la tècnica de raport, de la qual havíem de veure tot el procés, els tres pasos, en la làmina DIN A3.

Làmina DIN A3. Lapis i llapis de colors.

L'organització de la làmina està equivocada, ja que el tèxtil havia d'estar verticalment i en la segona fase s'havien de solucionar els errors en vermell.

Disseny d'una taula corbada

En aquesta activitat se'ns demanava que a partir d'una cadira feta amb una fusta corbada, ens guiéssim el disseny d'una taula amb el mateix sistema de producció, fer una taula a partir d'una planxa de fusta que em de corbar. Això si hi havia un seguit de criteris: la mida havia de ser 1.200x800x720mm, el gruix de la fusta havia de ser de 19mm, i finalment no es podia afegir cap tipus d'element a la mateixa peça de fusta.
Per a presentar la proposta, havies de fer en una làmina DIN A3 una dibuix de la taula en perspectiva paral·lela i un dibuix de la planxa de fusta indicant els talls i corbatúres, que s'han de fer per dur a terme la proposta.
Làmina DIN A3. Llapis i llapis de colors.

La taula resultant te problemes estructurals, ja que no podria corbar-se de tal manera per les bandes i falta color en els plànols.

Esport ciutat

Després de assolir coneixements de figura humana, i acostant-se a la setmana d'examens, em començat a fer proves de selectivitat per posar-nos a prova. En aquest cas, vam fer l'activitat d'esport ciutat, que consistia en fer una persona en moviment en un espai urbà. La prova esta realitzada en una hora, ja que es el temps més o menys que tindrem per realitzar els dibuixos a la selectivitat.

Làmina 50x70cm. Carbonet.

Llibreta d'artista III

Després de haver estat treballant i assolint coneixements sobre la figura humana i la seva anatomia, podem treballar la figura humana sense "por". Per això la llibreta aquest cop es sobre figura humana, però per lliure sense normes o dibuixos establers. A més a més, tot el que haguem treballat en la llibreta ens podrà inspira pel pròxim projecte que tractarà sobre figura humana. Aquestes són algunes de les intervencions que hi he fet:
Llapis de color verd.

Llapis de colors.

Llapis.

En l'última imatge he treballat figura humana i espai, ja que les proves de selectivitat casi sempre surt figura humana a treballar junt amb espai.

Model

Després de que haguessis treballa la figura humana, estàtica durant setmanes vam passar a buscar l'expressivitat. En les classes que fèiem de model, aquest havia de posar durant un termini més curt de temps del que havíem fet fins ara, i progressivament cada cop més curt el període de temps fins que deixava de fer poses i el dibuixàvem en moviment. Resultats:

Tinta xina

divendres, 23 de gener de 2015

Models 45'

Com ja he esmentat en l'entrada anterior, també vam treballar la figura humana del natural. Aquí hi ha el resultat de treball al natural, del qual penso va ser més fàcil, interessant i divertit.
Poses 45'

El tema del segon trimestre de dibuix, era figura humana. Vam passa varies setmanes treballant del dibuix de model, tan de fotografies com del natural. Durant les classes vam apendrer proporció, marcar múscols i osos,... i després d'un llarg treball aquí tenim alguns dels millors resultats de treball de fotografies en un termini de 45 minuts.
Llibreta d'artista: Treball d'anatomia I

En els segon trimestre havíem de comença anatomia humana, per això al nadal ens van donar dibuixos d'anatomia d'osos i musculós, de manera que entenguéssim l'interior per poder dibuixa millor, quan ho treballéssim a classe. Aquí podeu veure el resultat d'alguns dels dibuixos fets a la llibreta d'artista: